การยืนยันตัวตนผู้ขาย


เลือกเมนู "บัญชีของฉัน"

เลือกแถบ "ข้อมูลผู้ขาย" จากนั้นอัพโหลดรูปภาพ และเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของท่าน

รอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลของท่าน ประมาณ 24 - 48 ชั่วโมง หากเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถลงประมูลสินค้าได้เลยทันที

Messages

img
Message

Message

Admin