ขั้นตอนการจัดส่ง


ผู้ประมูล (Bidder Winner)

เลือกเมนู "ชำระสินค้า/จัดส่ง"

เลือกที่อยู่ในการจัดส่ง (ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ทำการเพิ่มที่อยู่เริ่มต้น)

อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน (สลิป) ของท่าน และตรวจสอบการอัพโหลดถูกต้องหรือไม่ (เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบประมาณ 24 - 48 ชั่วโมง)

หากหลักฐานการชำระเงินของท่านถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะกรอกเลขพัสดุ และรายละเอียดการจัดส่งให้กับท่าน

ผู้ลงประมูล (Bidder Owner)

เลือกเมนู "ชำระสินค้า/จัดส่ง"

เลือกแถบ "จัดส่งสินค้า - ชำระค่าธรรมเนียม"

ดูการอัพโหลดหลักฐาน (สลิป) การชำระเงินของลูกค้า และตรวจสอบการอัพโหลดถูกต้องหรือไม่ (หากไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม "หลักฐานการชำระเงินไม่ถูกต้อง" เพื่อให้ลูกค้าอัพโหลดหลักฐานใหม่อีกครั้ง)

หากหลักฐานการชำระเงินของลูกค้าถูกต้องแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม "เพิ่มเลขพัสดุ" เพื่อกรอกเลขพัสดุ และรายละเอียดของพัสดุ จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก"

อัพโหลดหลักฐาน (สลิป) การชำระค่าธรรมเนียมการประมูลของท่าน (เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบประมาณ 24 - 48 ชั่วโมง)

Messages

img
Message

Message

Admin