ประวัติความเป็นมา


Pesto Koi Farm เริ่มต้นจากการทําร้านอาหาร Pesto Restaurant สไตล์ Fusion Food โดย ต้องการให้เป็นอาหารเพื่อทานสําหรับครอบครัว เพื่อนฝูง หรือลูกค้าที่มาคุยงานกัน และด้วยความที่คุณเดชเจ้าของฟาร์ม ชอบเลี้ยงปลามาก ตั้งแต่อายุได้เพียงแค่ 4 ขวบ จึงเลี้ยงทั้งปลาทะเล ปลาทอง ปลาหมอสี อะราวาน่าทอง ปลาช่อนอะเมซอน อัลลิเกเตอร์ เต็มไปหมด ทั้งที่บ้านและร้านจนมีคนถามว่า ทําไมถึงไม่ลองเลี้ยงปลาคาร์ฟดูบ้าง?? ( ไหนๆ มีคนถามแล้ว ก็เลยลองเลี้ยงซะหน่อย ) พอคุณเดชเริ่มลองเลี้ยงแล้ว ก็หาซื้อออุปกรณ์สําหรับบ่อปลา หายารักษาโรคปลา โดยเฉพาะปลาคาร์ฟ ซึ่งในตอนนั้นที่ชลบุรี แทบจะหาไม่ได้ จึงต้องเข้ามาซื้อที่กรุงเทพ ทําให้คุณเดชตัดสินใจทําเป็นร้านขายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการ เลี้ยงปลาคาร์ฟ และเริ่มเปิดขายปลาเป็นต้นมา

จากความตั้งใจเริ่มแรก ที่จะขายแต่เฉพาะปลาคาร์ฟสายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้เท่านั้น แล้วเราพบว่ามีลูกค้าแถบภาคตะวันออกจํานวนมากที่พบปัญหาเหมือนเรา หาของไม่ได้ ถึงหาได้ก็ราคาสูงมาก ลูกค้าที่มา ซื้อทั้งปลา และอุปกรณ์ที่ฟาร์มเป็นประจํา ทําให้บ่อปลาที่ทําไว้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงปลาให้สมบูรณ์แข็งแรงได้ คุณเดชจึงเริ่มหาที่สําหรับทําฟาร์มปลาเพสโต้ (Pesto Koi Farm) เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี 2553 เริ่ม ไปเลือกปลา รวมทั้งนําเข้าเองจากญี่ปุ่น ฟาร์มปลาเพสโต้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วจนปัจจุบัน

ฟาร์มของเรามีห้องกักโรค ที่ได้รับการรับรองจากกรมประมงถึง 2 ห้อง ทําให้เราสามารถกักโรค โดยแยกปลาที่นําเข้าจากฟาร์มที่ญี่ปุ่นต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ปลาที่นําเข้าจึงแข็งแรง และสามารถส่งถึงมือคุณลูกค้าได้อย่างปลอดภัย มีลักษณะโครงสร้าง สีสันสวยงาม ซึ่งถ้าเป็นลูกค้าของฟาร์มปลาเพสโต้ จะเห็น ว่าปลาที่เราขาย หรือโปรโมทผ่านสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง เป็นปลาที่มีคุณภาพตรงตามที่คุณลูกค้าเห็น และตกลง ปลงใจซื้อ สมดังสโลแกน "ความสุขในชีวิต Pesto Koi Farm" ของฟาร์มเรา

Messages

img
Message

Message

Admin