การชำระเงิน


เลือกเมนู "ชำระสินค้า"

เลือกรายการที่ต้องการชำระเงิน ทำการเลือกที่อยู่ในการจัดส่ง และอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินของท่าน

สามารถดูรายละเอียด และช่องทางการชำระเงินในใบแจ้งหนี้ได้


ช่องทางการชำระเงิน

กสิกรไทย | KBANK

เลขที่บัญชี : 050-8-28645-7

ชื่อบัญชี : บจก. เพสโต้ ซัง

Messages

img
Message

Message

Admin